Om inte regeringen gör det, gör vi det

Handelspolitiska frågor är viktiga för våra medlemmars vardag och framtid. Politiska beslut om handel, klimat, transporter med mera påverkar företagens villkor.  Därför arbetar vi aktivt med att påverka. Textilimportörerna är en självklar partner och remissinstans.

Vi för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag och myndigheter. Textilimportörernas ordförande är sedan många år ledamot i Amfori:s styrelse (tidigare FTA, Foreign Trade Association). Detta ger oss goda möjligheter att kunna driva handelspolitiska frågor på hög nivå.

Bli medlem

Vill du veta mer om vad ett medlemskap i Textilimportörerna kan göra för dig?

Har du frågor

Kontakta oss!
031-724 28 70
louise.winter@textileimporters.se