Hållbarhet – viktigt och komplext

Det ställs allt större krav på företag att ha kontroll på hållbarhetsfrågor i produktionen av textil, från råvara till färdig produkt. Myndigheter, affärspartners och konsumenter vill veta vilka hållbara initiativ och åtgärder som företag gör.

Inom ramen för REACH (den europeiska kemikalielagstiftningen) ska man till exempel kunna informera om eventuellt innehåll av farliga kemikalier i produkterna. Därför är frågor som rör råvaruursprung, kemikaliehantering vid materialtillverkning och arbetsförhållanden i fabrikerna högst relevanta för alla som bedriver någon form av textil handel.

Vad företag ska fokusera på och hur de ska göra rätt är emellertid både svårt och komplext. I dag finns det fler miljömärkningar, initiativ och standarder än någonsin som bidrar till att företag kan få bättre kontroll över sin försörjningskedja. Men vilka ska man välja och hur arbetar man med dem? Textilimportörerna hjälper dig att bena ut begreppen. Via nyhetsbrev, seminarier och rådgivning informerar vi om hur du kan gå vidare i ditt företags hållbarhetsarbete.

Bli medlem

Vill du veta mer om vad ett medlemskap i Textilimportörerna kan göra för dig?

Har du frågor

Kontakta oss!
031-724 28 70
louise.winter@textileimporters.se