KEMIKALIEGUIDEN

”Guide to buying terms for the chemical content in textiles, 

clothing, leathergoods and shoes”

För att underlätta för importörer att följa EU:s kemikalielagstiftning, REACH, har vi Textilimportörerna tillsammans med SWEREA IVF, tagit fram en kemikalieguide. Vi var faktiskt många år före EU. Guiden uppdateras 2- 3 gånger per år och skickas automatiskt och kostnadsfritt ut till våra medlemmar som köpt den tidigare. Övriga företag erbjuds den uppdaterade versionen mot en kostnad på 1000 kr. För fördjupad support från Swerea IVF kring kemikaliefrågor rekommenderar vi medlemskap i Kemikaliegruppen vid Swerea IVF, www.kemikaliegruppen.se.

Priser:
Textilimportörernas medlemmar (kostnadsfritt för medlemmar i Kemikaliegruppen)3.900 kr
Andra företag6.000 kr
Statliga och kommunala institutioner4.000 kr
Läroanstalter1.000 kr
Kinesisk version
För medlemmar i Textilimportörerna (kostnadsfritt om man dessutom är medlem i Kemikaliegruppen)1.000 kr
Priser för uppdatering:
Textilimportörernas och Kemikaliegruppens medlemmarKostnadsfritt
Andra företag1000 kr

Villkor:

Köpare av Kemikalieguiden har rätt att sprida filen internt, det vill säga inom det egna företaget, samt till sina leverantörer. Det är inte tillåtet att sprida den till andra företag, organisationer, myndigheter, skolor etc, utan Textilimportörernas och Swerea IVFs medgivande.

 

Har du frågor eller vill beställa Kemikalieguiden?
Kontakta oss på:
louise.winter@textileimporters.se