Vårens utbildningar och webbinar

Boka din plats idag!

Nu har vi spikat några av vårens utbildningar och webbinar. Vi kommer fylla på med fler efter hand.
Det går bra att anmäla sig redan nu genom att mejla till louise.winter@textileimporters.se
Varmt välkomna!

På gång

Textilimportörernas årsmöte

Förutom obligatoriska årsmötesförhandlingar med val av styrelse etc får vi lyssna till intressanta talare bland annat Anders Anhild, generaldirektör på Kommerskollegium som kommer att prata om EU: handelspolitiska utveckling.
Programmet kommer att uppdateras ytterligare med fler talare.

Vårt årsmöte är ett ypperligt tillfälle för er medlemmar att komma med synpunkter och önskemål om Textilimportörernas arbete.

Vi bjuder på fika och dagen avslutas med gemensam lunch.

Anmälan görs till: louise.winter@textileimporters.se

Dagordning, årsredovisning mm skickas ut lite längre fram.

Datum

31 May 2022

Plats

Göteborg (lokal meddelas senare), kl. 9-13

Utbildning i materiallära

En grundläggande textilkurs under ledning av Marianne Louwerse och Lotta Höijer för dig som saknar textilutbildning eller vill uppdatera äldre kunskaper.

En intensiv kursdag som ger grundförståelse för de olika stegen i textilproduktion. Vi går igenom de vanligaste natur- och konstfibrerna, vilka egenskaper de har och hur de tillverkas. Du får lära dig hur tygs tas fram samt väv- och trikåkonstruktioner. Därefter får du följa materialet från färgning, tryckning och beredning till skötselmärkning.

Pris för Textilimportörernas medlemmar: 3500 kr per person inklusive lunch och fika.

Icke medlemmar: 5500 kr per person inklusive lunch och fika.

Alla deltagare får ett intyg på genomgången kurs.

Anmälan görs till: louise.winter@textileimporters.se

Datum

08 September 2022

Plats

Göteborg (lokal meddelas senare), kl. 10-16

Reklamationshantering

Lotta Höijer är Textilimportörernas ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) där hon företräder näringslivet genom Textilimportörerna i tvisteområden inom textil och möbler.

Hon kommer bland annat att prata om vanliga fall som tas upp i ARN, ge exempel på hur nämndens hantering av ärenden till beslut ser ut, konsumentlagstiftning, reklamationshantering och statistik.

Kostnadsfritt.
Anmälan görs till: louise.winter@textileimporters.se

Datum

15 September 2022

Plats

Via Zoom, kl. 13-16

Produktsäkerhet för barnvaror

”Varor som säljs till konsumenter får inte får utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet”. Så lyder produktsäkerhetslagen. Men hur vet man vad som gäller, och var börjar man?

När man tillhandahåller varor för barn är det extra viktigt att se till att dessa är säkra, då barn är en särskilt känslig kundgrupp. För att göra en säker produkt gäller det att känna till barns utveckling och beteenden, samt kunna det regelverk som finns kring barnprodukter.

Sara Lundin och Linn Lloyd från H&M är specialister på detta och kommer att dela med sig av sina kunskaper denna eftermiddag.

Kursen riktar sig till dig som kanske är ny på området eller behöver uppdatera dina kunskaper.

Vår förhoppning är att hjälpa er förhindra återkallelser, samt göra en säkrare produkt för era kunder.

Kostnadsfritt.

Anmälan görs till: louise.winter@textileimporters.se

Datum

16 September 2022

Plats

Via Zoom, kl. 9-12

Miljömärkningar- en genomgång

Vi tar upp frågeställningar runt val av textilrelaterade märkningar med fokus på hållbarhet.
Miljömärkningar med livscykelperspektiv (GOTS, EU Ecolabel etc.), tredjeparts granskade
märkningar för råvaror och återvunna material, OEKO-TEX, märkningar med produktionsfokus.

Andra typer av miljödeklarationer och egna miljöuttalanden. Lite om vad som är på gång inom EU och den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi som gäller krav på produkter där textil är ett prioriterat område.

Webbinaret leds av Weronika Rehnby.

Kostnadsfritt.

Anmälan görs till: louise.winter@textileimporters.se

Datum

19 October 2022

Plats

Webbinar via Zoom, kl. 13-16

Utbildning i färg och beredning

Deltagarna kommer att få en genomgång av det textila beredningsområdet, vad som styr vilka val som görs och deras betydelse för att nå funktion och hållbarhet. Vad det innebär att bereda olika fibertyper och deras blandningar samt vilka maskiner som kan användas beroende på materialets form (garn, stickat eller vävt tyg etc.) eller storleken på partiet. Olika färgklasser och kemikalier kommer att tas upp samt miljö- och hälsoaspekter som behöver beaktas.

Nedanstående beredningssteg gås igenom och deltagarna får se och känna på fysiska prover.

  • Förbehandling
  • Färgning
  • Tryckning (metoder & tekniker)
  • Mekaniska och kemiska slutbehandlingar
  • Beläggning
  • Laminering

Pris för Textilimportörernas medlemmar: 3.500 kr per person

Pris för icke – medlemmar: 5.500 kr per person

Anmälan kan göras redan nu till: louise.winter@textileimporters.se

Datum

16 November 2022

Plats

Göteborg, kl 10-16

Vill du veta mer?