På gång

Årsmöte

Nu är datum satt för Textilimportörernas årsmöte 2019.
Vi kommer att vara på Sas Radison Blu i centrala Göteborg.
Utöver traditionella årsmötesförhandlingar kommer flera intressanta talare. Vi avslutar dagen med gemensam lunch.
Inbjudan samt mer information kommer lite längre fram.
Det går bra att anmäla sig redan nu till: louise.winter@textileimporters.se

Datum

28 May 2019

Plats

Göteborg

Vill du veta mer?