Kostnader för medlemskap i Textilimportörerna

Årsavgift – 200 kr

(ej avdragsgill i medelmsföretagets deklaration)

Serviceavgift

(avdragsgill i medlemföretagets deklaration)
Beräknas på total omsättning (ex moms) av textilvaror, handskar och skor i det nordiska land där företaget i huvudsak har sin verksamhet- dvs det fakturerade (motsvarande) värdet under föregående kalender- eller bokslutsår.

 

omsättningServiceavgift
Mindre än - 5 milj kr2.600:-
5 milj kr - 15 milj kr5.300:-
15 milj kr - 25 milj kr7.000:-
25 milj kr - 50 milj kr10.500:-
50 milj kr - 100 milj kr14.100:-
100 milj kr - 250 milj kr17.500:-
250 milj kr - 500 milj kr26.000:-
500 milj kr och däröver35.000:-

Serviceavgiften delas upp på två faktureringstillfällen, i februari och september.
Årsavgiften på 200 kr läggs på februarifakturan.

Vill du veta mer?