Utredningen gällande producentansvar för textil nu klar

Birgitta Losman (Högskolan i Borås) utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring frågan om producentansvar för textil. Den 10/12 överlämnade hon utredningens betänkande ”Producentansvar textil – en del av den cirkulära ekonomin” till regeringen.

Här kan du läsa hela utredningen.

Nyheter