Sammanställning av remissvar ”Skatt på modet”

Här finner ni en sammanställning och analys av samtliga remissvar som kommit in gällande ”Skatt på modet”, det vill säga förslaget om att införa en särskild kemikalieskatt på kläder och skor.

Se bilagan.

Nyheter