Vårt remissvar: ”Skatt på modet”

Textilimportörena är mycket kritiska till förslaget som skulle innebära en särskild kemikalieskatt på kläder och skor.

Vi uppmanar därför hela branschen att agera kraftfullt. Här finner ni vårt remissvar, skriv gärna ett eget svar eller skriv till Finansdepartementet och säg att ni stödjer vårt remissvar.

Här finns mer information om regeringens förslag.

Nyheter