Frihandelsavtalet EU- Vietnam

Vi har fått in en hel del frågor till kansliet angående frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

Vad vi vet nu är att det troligen kommer att ta ca två år innan avtalet börjar fungera, d.v.s. någon gång under andra halvåret 2017.

Det återstår en del tekniska detaljer att lösa, när dessa är lösta så ska avtalet prövas juridiskt. Efter den juridiska prövningen så ska avtalet presenteras för Europeiska rådet samt EU-parlamentet, först där efter så kan avtalet börja gälla mellan EU och Vietnam.

Alla produktgrupper berörs i avtalet. De allra flesta industrivaror blir fria när avtalet träder i kraft. Vad vi nu försöker få fram är vilka som det kommer att ta upp till 7 år att liberalisera. Vi vet att det rör vissa textilvaror men ännu inte vilka.

Återkommer så fort vi har mer info.

Nyheter